Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651)  - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • Założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP,

 

Załóż konto

 

 • Wypełnienie udostępnionego formularza oraz podpisanie go posiadanym certyfikatem kwalifikowanym w formacie Xades-Bes wydanym przez dowolnego polskiego wystawcę lub uwierzytelnione profilem zaufanym

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP!

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica:

 

1. Przekazanie dokumentów poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie  Elektronicznego Urzędu Podawczego;

 

2. Dostarczenie dokumentów do Gminnego Ośrodeka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, Pustków-Osiedle 36 A, 39-206 Pustków-Osiedle w godzinach pracy (poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30) na następujących nośnikach danych:

 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD, DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru!

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Gminnego Ośrodeka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica:

 

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie 
Xades-Bes lub uwierzytelnione profilem zaufanym.

 

2. Akceptowalne formaty załączników to:

 

 • DOC, RTF, DOCX
 • XLS, XLSX
 • TXT
 • GIF, TIF, JPG
 • PDF
 • PNG
 • ODS
 • ODT

 

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.

 

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2016 00:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Gwóźdź
Ilość wyświetleń: 476
20 kwietnia 2016 00:29 Maciej Gwóźdź - Zmiana treści zakładki.
20 kwietnia 2016 00:24 Maciej Gwóźdź - Zmiana treści zakładki.
20 kwietnia 2016 00:21 Maciej Gwóźdź - Dodanie nowej zakładki.